F조 최종순위

순위 국가명 승점 경기
1. 스웨덴 스웨덴 6 3 2 0 1 5 2 3
2. 멕시코 멕시코 6 3 2 0 1 3 1 2
3. 대한민국 대한민국 3 3 1 0 2 3 3 0
4. 독일 독일 3 3 1 0 2 2 4 -2

F조 경기일정 및 결과

1. 2018-06-18(월) 00:00 독일 독일0 : 1멕시코 멕시코          
2018-06-18(월) 21:00 스웨덴 스웨덴1 : 0대한민국 대한민국          
2. 2018-06-24(일) 00:00 대한민국 대한민국1 : 2멕시코 멕시코              
2018-06-24(일) 03:00 독일 독일2 : 1스웨덴 스웨덴          
3. 2018-06-27(수) 23:00 대한민국 대한민국2 : 0독일 독일                
2018-06-27(수) 23:00 멕시코 멕시코0 : 3스웨덴 스웨덴